Khói lạnh nghệ thuật (Bình)

3.400.000

  • Tạo không gian và hiệu ứng mờ mịt
  • Kết hợp với ánh sáng và hiệu ứng
  • Tạo điểm nhấn cho mà trình diễn
  • Tạo không gian 3D